Securdia inleder samarbete med Westra Security

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Securdia AB och Westra Security ingår samarbete för att gemensamt främja säkerheten i morgondagens samhälle. De bägge bolagen, som har sina säten i Stockholm och Arvika har tagit ett strategiskt besult om ett utbyte av tjänster för att därigenom på ett affärsmässigt sätt kunna dra fördel av varandra styrkor.

Ambitionen med samarbetet är att stärka och förbättra parternas produkt- och tjänsteutbud inom larmövervakning, integration av elektroniska säkerhetssystem och mobila personlarm. Med en fortsatt stark efterfrågan på smarta säkerhetslösningar finns det en god möjlighet för parterna att expandera genom varandras expertisområden.


– Genom att agera tillsammans med Westra Security förbättrar vi vårt förhandlingsläge vid kommande upphandlingar, då vi har möjlighet att erbjuda en av Sveriges i särklass bästa larmcentraler. Med sin vilja att vara en “frontrunner” inom sin genre vad gäller larmcentral- och bevakningstjänster, ser vi att samarbetet kommer vara en stor tillgång för oss i vår vidareförsäljning mot nya och befintliga kunder.

Calle Baumgarten, VD på Securdia AB.


– Att ständigt hänga med och tillhandahålla den kapacitet, innovation och säkerhet som våra kunder kräver är oerhört viktigt. Vi är övertygande om att ett samarbete med Securdia där vi får möjlighet att nyttja deras digitala tjänst “SecurCloud” kommer underlätta och förbättra vårt arbete på vår larmcentral.

Martin Strandberg, Försäljningschef på Westra Security.
Securdia

Felanmälan?

Ange det problem du står inför. Vårt team kommer att behöva denna information för att snabbt lösa problemet. Att lägga till skärmdump hjälper till.

Beställ nytt larm

Det är något som är fel. Formuläret är ogiltigt.

Kan ni använda era larm internt?

Tyvärr är många larm ute i samhället inte programmerade utifrån verksamhetens behov. Allt för ofta har personal tillgång till larm som det inte vet hur det fungerar, där funktionaliteten är helt enkelt bristfällig.

Du får gärna höra av dig för ett förutsättningslöst möte, där vi gemensamt kan titta på era behov och de olika möjligheterna för att ni ska få en bättre arbetsmiljö.