Anpassade säkerhetslösningar för verksamheten

Anpassade säkerhetslösningar för kommun och företag. Personlarm, utbildning inom hot- & våld samt konsultation inom arbetsmiljö. Läs mer om Securdia här!

workplace safety

Tryggare samhälle för varje dag

Med fler personlarm och bättre kunskap.

Anpassade lösningar för era behov

Varje verksamhet har unika behov.

Personlig service och support

Kunders problem är våra problem.

Utbildning för alla situationer

Utbildning är A&O för en bättre arbetsmiljö.

Skräddarsydda säkerhetslösningar för varje unikt behov.

Personlarm

Personlarm

När något allvarligt inträffar gäller det att vara förberedd. Med ett anpassat säkerhetssystem kan ni snabbt få ut informationen om en incident både internt och externt samt påkalla polis eller ambulans.

Utbildningar

Utbildningar

Ett lågaffektivt bemötande kan vara avgörande i en hot- eller våldssituation. Med vår heltäckande utbildning får er personal de verktyg som behövs för att upprätthålla en tryggare arbetsmiljö.

Rondering & GPS-Tracking

Rondering & GPS-Tracking

Utför er personal någon form av rondering, där kvalitetssäkring och uppföljning är kritiskt? Med våra smarta webbtjänster, har ni möjlighet att i realtid få ut data om vart och hur era personlarm rör sig.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Det är viktigt att kontinuerligt se över sina rutiner. Securdia bistår med resurser och stöd för er ledningsgrupp. Policyarbete, Rutiner eller Workshops allt för att ni ska fortsätta utvecklas inom området säkerhet och arbetsmiljö.

SecurCloud

Portalen är framtaget för att minska administration och förenkla hanteringen av era personlarm. Via portal har ni möjlighet att skräddarsy er personlarmslösning ytterligare och ta del av våra olika tilläggstjänster.

SRT306 G2

Marknadens säkraste personlarm

Personsäkerhet är viktigt på arbetsplatser där man kan hamna i hot, våld eller nödsituationer. Vid en kritisk situation ska alltid larmet gå iväg obehindrat utan någon fördröjning eller något problem.

SRT 306 G2

Nyheter

Ladda ner produktblad

Felanmälan?

Ange det problem du står inför. Vårt team kommer att behöva denna information för att snabbt lösa problemet. Att lägga till skärmdump hjälper till.

Beställ nytt larm

Det är något som är fel. Formuläret är ogiltigt.

Kan ni använda era larm internt?

Tyvärr är många larm ute i samhället inte programmerade utifrån verksamhetens behov. Allt för ofta har personal tillgång till larm som det inte vet hur det fungerar, där funktionaliteten är helt enkelt bristfällig.

Du får gärna höra av dig för ett förutsättningslöst möte, där vi gemensamt kan titta på era behov och de olika möjligheterna för att ni ska få en bättre arbetsmiljö.