Securdia skriver ramavtal med Sinfra

Securdia AB har per den 14 juli 2021 skrivit ett ramavtal med Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening gällande leverans av mobila personlarm till deras över 400 medlemmar. Att bli en av Sinfras ramavtalsleverantörer är ännu ett kvalitetsbevis för Securdia AB. Sinfra är för oss en prestigekund och med deras höga krav på sina […]

Securdia inleder samarbete med Westra Security

Securdia AB och Westra Security ingår samarbete för att gemensamt främja säkerheten i morgondagens samhälle. De bägge bolagen, som har sina säten i Stockholm och Arvika har tagit ett strategiskt besult om ett utbyte av tjänster för att därigenom på ett affärsmässigt sätt kunna dra fördel av varandra styrkor. Ambitionen med samarbetet är att stärka […]