Securdia inleder samarbete med Westra Security

Securdia AB och Westra Security ingår samarbete för att gemensamt främja säkerheten i morgondagens samhälle. De bägge bolagen, som har sina säten i Stockholm och Arvika har tagit ett strategiskt besult om ett utbyte av tjänster för att därigenom på ett affärsmässigt sätt kunna dra fördel av varandra styrkor. Ambitionen med samarbetet är att stärka […]